tariefwijziging teerhoudend asfalt per 1 april 2022

Betreft            : tariefwijziging teerhoudend asfalt per 1 april 2022

 

Geachte heer, mevrouw,

Middels dit schrijven willen wij u informeren over een prijswijziging van het acceptatietarief van teerhoudend asfalt.

Gelet op de huidige ontwikkelingen op met name de energiemarkt, zijn wij genoodzaakt onze tarieven voor de inname van teerhoudend asfalt te wijzigen.

In verband hiermee zal per 1 april 2022 het acceptatietarief voor teerhoudend asfalt worden verhoogd met € 5,50 per ton. Hiermee komen alle voorgaande afspraken met betrekking tot het accepteren van teerhoudend asfalt te vervallen.

Wij hopen op uw begrip en op een blijvende vertrouwde samenwerking.

Wij gaan er vanuit u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd. Indien daartoe aanleiding is, zullen wij u bij eventuele wijzigingen wederom informeren.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Harry Mooiweer

Recycling Kampen

 

prijsverhoging storten asfalt