Uw afval storten


Voor het storten van uw afval kunt u bij ons in Kampen terecht. We wegen uw voertuig voor en na het storten. Betaling contant of met pin is mogelijk.
Ook kunt u bij ons een (afval) container huren.

Bij het bestellen van (een) container(s), die in de gemeente Kampen op de openbare weg/grond geplaatst worden, heeft u een meldplicht bij de Gemeente Kampen en moet u Precariobelasting betalen. Wij kunnen dit niet voor u regelen, u bent hier dus zelf verantwoordelijk voor.

Voor verdere informatie en tarieven verwijzen wij u naar de website van de Gemeente Kampen https://www.kampen.nl/precariobelasting-betalen

Wij kunnen voor u het volgende afval inzamelen:

  • bouw- en sloopafval
  • puin
  • hout
  • tuinafval
  • bedrijfsafval
  • gevaarlijke afvalstoffen
  • asbest of asbest gelijkend of asbest verdachte materialen (zoals asbest vrije golfplaten)

Bouw- en sloopafval wordt ter plekke gecontroleerd door een gediplomeerde medewerker voor acceptatie. Onze weegbruggen hebben een capaciteit van 70 ton (bemand) en 80 ton (onbemand). Het ingezamelde afval sorteren we.
Alle steenachtige afvalstoffen worden gebroken tot 250 mm en verder verwerkt tot menggranulaat 0/31,5 of nog fijner.

Bij de verwerking van puin voldoen wij aan de milieuhygiënische eisen van het Bouwstoffenbesluit. Wij kennen afvalstroomnummers toe voor het bedrijfsmatig storten van afval.

Hout wordt opgesplitst in 3 categorieën. A-, B- en C-hout.
A-hout is Schoon, onbehandeld hout niet zijnde vers hout (snoeihout) of hard hout.
B-hout is Hout dat niet onder categorie A en C valt, bijvoorbeeld geverfd hout. Geen vers hout.
C-hout is Verduurzaamd hout: geïmpregneerd, gewolmaniseerd, gecreosoteerd, bielzen, tuinhout.

Ga direct naar de webshop om een container te bestellen.