recycling kampen

tariefwijziging teerhoudend asfalt per 1 april 2022

Betreft            : tariefwijziging teerhoudend asfalt per 1 april 2022

 

Geachte heer, mevrouw,

Middels dit schrijven willen wij u informeren over een prijswijziging van het acceptatietarief van teerhoudend asfalt.

Gelet op de huidige ontwikkelingen op met name de energiemarkt, zijn wij genoodzaakt onze tarieven voor de inname van teerhoudend asfalt te wijzigen.

In verband hiermee zal per 1 april 2022 het acceptatietarief voor teerhoudend asfalt worden verhoogd met € 5,50 per ton. Hiermee komen alle voorgaande afspraken met betrekking tot het accepteren van teerhoudend asfalt te vervallen.

Wij hopen op uw begrip en op een blijvende vertrouwde samenwerking.

Wij gaan er vanuit u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd. Indien daartoe aanleiding is, zullen wij u bij eventuele wijzigingen wederom informeren.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Harry Mooiweer

Recycling Kampen

 

prijsverhoging storten asfalt

diesel tanken

Brandstofclausule

De ontwikkeling van de brandstofprijs is moeilijk te voorspellen, terwijl brandstofkosten een belangrijk onderdeel van de totale kosten vormen. De laatste maanden is de dieselprijs sterk gestegen. Dit zal u niet ontgaan zijn. Wij berekenen de tarieven vaak al vanaf november voor het jaar erop.
Wij hadden graag gezien dat de dieselprijs gestabiliseerd zou zijn. Dit is helaas niet het geval. Wij zien ons dus genoodzaakt een brandstofclausule op de prijzen toe te passen.

De brandstofclausule ziet er als volgt uit:
Indien na 1-11-2021 de brandstofprijs met € 0.026 per liter wordt verhoogd, zal per verhoging de vrachtprijs telkens (wekelijks) met 1% worden verhoogd. Een en ander uitgaande van de adviesprijs van Esso van € 1,445 per liter excl. btw (zie bijlage)

Indien u n.a.v. deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de planning van Recycling Kampen.

brandstofclausule

GMP Transport Diervoeder

GMP Transport Diervoeder


De hygiënecode  (Good Manufacturing/Managing Practice ook wel GMP-regeling) voor de diervoedersector heeft tot doel de risico’s op contaminatie van diervoeders tijdens het transport te beheersen.Wij zijn GMP gecertificeerd en waarborgen daarmee dat het vervoer van (ingrediënten voor) diervoeders voldoet aan de wettelijke voorschriften en aan bovenweGMP Diervoerder Recycling Kampenttelijke eisen, overeengekomen met ketenpartijen.

U kunt ons vinden in een openbaar register van GMP+ international.

De diervoeders transporteren wij met slanke containers; lichter, met minder materiaal gefabriceerd maar toch een stevige constructie. De lichtgewicht 40 kuub containers wegen 3 ton, zo’n 1,25 ton minder dan een conventionele bak. Hierdoor kunnen we per beladen rit meer gewicht meenemen.

Inzetbaar Materieel

Inzetbaar Materieel


Al het hieronder getoonde inzetbaar materieel kunt u op aanvraag inzetten voor uw specifieke klussen. Neem contact op voor de mogelijkheden van gebruik.