download

Brandstofclausule scheepvaart

De ontwikkeling van de brandstofprijs is moeilijk te voorspellen, terwijl brandstofkosten een belangrijk onderdeel van de totale kosten vormen. De laatste maanden is de dieselprijs sterk gestegen. Dit zal u niet ontgaan zijn.

Wij hadden graag gezien dat de dieselprijs gestabiliseerd zou zijn. Dit is helaas niet het geval. Wij worden per direct geconfronteerd met een brandstoftoeslag op de scheepvaart.  Wij zien ons dus genoodzaakt om de toeslag per direct op de prijzen toe te passen. Daarnaast is er ook een brandstoftoeslag op directe en indirecte kosten van de overslag.

Indien u n.a.v. deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de planning van Recycling Kampen.

brandstoftoeslag verschepen asfalt

Grondbank Kampen

Grondbank Kampen


Grondbank Kampen biedt diensten aan zowel overheid en bedrijven als aan particulieren, juist ook voor kleine partijen grond.

Heeft u grond nodig? Of wilt u vrijgekomen grond afvoeren? Hiervoor kunt u terecht bij de Grondbank Kampen.

Grondbank Kampen accepteert en classificeert partijen grond op basis van milieuhygiënische kwaliteit. We stemmen grondstromen op elkaar af en actualiseren de grondbalans, het overzicht van te verwachten hoeveelheden vrijkomende en benodigde grond. Daarnaast verzorgen we de logistiek van grondstromen naar en van de depots.

Grondbank biedt uitkomst voor:

 • Kleine partijen, die worden geaccepteerd zonder dure AP04 keuring als op basis van voorinformatie blijkt dat de partij hoogstwaarschijnlijk zal voldoen aan een bepaalde kwaliteitsklasse. Na keuring als onderdeel van een grotere partij kan de grond weer toegepast worden.
 • Het tijdelijk vrijkomen van grond die u niet kunt opslaan, maar later weer wil toepassen in datzelfde werk.
 • Het zeer snel afvoeren van grond, dit kunnen we regelen binnen een halve dag of als het goed is afgesproken met onze acceptant zelfs per direct.
 • Grond met puin of andere bijvoegingen kan niet direct worden toegepast, de grondbank zeeft voor u de grond.
 • Op retourbasis hoogwaardige grondproducten zoals teelaarde en zand halen.

Grondmakelaar

Grondbank Kampen:

 • Bemiddelt bij de afzet van grond.
 • Stemt vraag en aanbod op elkaar af, op basis van milieuhygiënische en civieltechnische gegevens.
 • Neemt de registratie en controle over en zorgt daarmee voor een verantwoorde herbestemming van uw grond.

Advies

Grondbank Kampen:

 • Adviseert hoe om te gaan met vrijgekomen grond, partijkeuringen en grondonderzoek.
 • Levert coördinatie en de juiste begeleiding.

Kwaliteit

Grondbank Kampen werkt conform BRL 9335. De bedoeling van deze BRL is dat grond niet in kwaliteit achteruit gaat; niet gemengd wordt met vuilere grond en dat in een schoon gebied geen vuile grond wordt toegepast. Zo blijft schone grond schoon. Dit bereiken wij door de kwaliteit op de volgende kritische werkzaamheden aantoonbaar te bewaken:

 • Acceptatie van grond.
 • Beheersing op een tijdelijke opslagplaats; samenvoegen van partijen.
 • Transporteren naar de nieuwe bestemming.
 • Melden van de definitieve bestemming.

Grond aanmelden

Wilt u grond bij ons opslaan? Neem dan contact met ons op, telefonisch via 038-3323215 of 0521- 521930, of via e-mail naar info@recyclingkampen.nl

GMP Transport Diervoeder

GMP Transport Diervoeder


De hygiënecode  (Good Manufacturing/Managing Practice ook wel GMP-regeling) voor de diervoedersector heeft tot doel de risico’s op contaminatie van diervoeders tijdens het transport te beheersen.Wij zijn GMP gecertificeerd en waarborgen daarmee dat het vervoer van (ingrediënten voor) diervoeders voldoet aan de wettelijke voorschriften en aan bovenweGMP Diervoerder Recycling Kampenttelijke eisen, overeengekomen met ketenpartijen.

U kunt ons vinden in een openbaar register van GMP+ international.

De diervoeders transporteren wij met slanke containers; lichter, met minder materiaal gefabriceerd maar toch een stevige constructie. De lichtgewicht 40 kuub containers wegen 3 ton, zo’n 1,25 ton minder dan een conventionele bak. Hierdoor kunnen we per beladen rit meer gewicht meenemen.

Sloop- en Grondwerk

Sloop- en Grondwerk


Uw sloop- en grondwerk verzorgen wij tot in de puntjes, waarbij we de uitvoering geheel in eigen hand houden.

U kunt bij ons terecht voor totaal-sloop van grote gebouwen tot het strippen van een enkel woonhuis. Machinale precisie-sloop behoort tot één van onze specialiteiten.

Alle vrijkomende materialen scheiden wij op verantwoorde wijze voor hergebruik.

Onze wortels liggen in de uitvoering van complete sloopwerken voor diverse bouwkundige en industriële projecten. Wij verzorgen tevens de grondwerken t.b.v. schone oplevering van projecten , inclusief grond- en/of asbestsanering.

Bijzondere omstandigheden zoals volledige afscherming van het te slopen object tot werken in zeer kleine ruimtes weten we op een professionele manier aan te pakken met een passend werkplan.

Grondwerk is een ruim begrip en zo vat Recycling Kampen het dan ook op. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van onze opdrachtgever, zowel in het voortraject als tijdens de uitvoering.

Op het gebied van werkvoorbereiding denken wij graag mee met de plannenmakers en de architecten. Zo passen wij de plannen aan, ter voorkoming van onverwachte financiële en praktische tegenvallers tijdens de uitvoering.

Transport en Loswal

Loswal


Doordat we gevestigd zijn aan de rivier de IJssel en in bezit zijn van een loswal, kunnen  schepen tot 115 meter aanmeren. Wekelijks worden wij bevoorraad met ladingen zoals zand, grind en schelpen. Ons transportbedrijf bezorgt vervolgens uw bestelling.

Transport


Ons (inter-) nationale transportbedrijf, Recycling Kampen Containers & Transport, voorziet u van containers, en transporteert uw materialen op het gebied van afval en regulier vervoer. U kunt onze vrachtwagens met GPRS-systeem ook op uurbasis inhuren.

We vervoeren onder andere: verhardingsmateriaal, ijzer, diervoeder (GMP gecertificeerd), groenafval, mestgrond, asbest en houtafval.

Bijzondere ladingen
Met onze vloeistofdichte kiptrailers kunnen we bijzondere ladingen vervoeren zoals slib, warm asfalt en verontreinigde grond. Door de speciale cabines met overdruksysteem vervoeren wij uw lading veilig van A naar B.
We hebben beschikking over verschillende vrachtwagens met overdruksystemen: 8×4, 8×8 en kiptrailers.

Strooiwagens-Gladheidbestrijding
Onze vrachtwagens kunnen ingezet worden als strooiwagens voor de provincie Overijssel en Rijkswaterstraat. Ook bij bedrijven zijn onze strooiwagens inzetbaar.

Bedrijven

Voor bedrijven biedt Recycling Kampen diverse producten en diensten.

Maak uw keuze via het menu hieronder of hiernaast.

Naast het storten van uw afval kunt u divers materieel bij ons huren (zoals, portaalauto, overslagkraan, mobiele kraan, strooiwagens etc) en producten bij ons kopen zoals granulaten, zand, grind, tuingrond, kleischelpen, mijnsteen en strooizout.

Doordat we gevestigd zijn aan de rivier de IJssel en in bezit zijn van een loswal, kunnen  schepen tot 115 meter aanmeren. Wekelijks worden wij bevoorraad met ladingen zoals zand, grind en schelpen. Ons transportbedrijf bezorgt vervolgens uw bestelling.

Grondbank Kampen biedt diensten aan zowel overheid en bedrijven als aan particulieren, juist ook voor kleine partijen grond. Heeft u grond nodig? Of wilt u vrijgekomen grond afvoeren? Hiervoor kunt u terecht bij de Grondbank Kampen.

Ons (inter-) nationale transportbedrijf, Recycling Kampen Containers & Transport, voorziet u van containers, en transporteert uw materialen op het gebied van afval en regulier vervoer. U kunt onze vrachtwagens met GPRS-systeem ook op uurbasis inhuren. Onze vrachtwagens kunnen ingezet worden als strooiwagens voor de provincie Overijssel en Rijkswaterstraat. Ook bij bedrijven zijn onze strooiwagens inzetbaar.

Wij zijn GMP gecertificeerd en waarborgen daarmee dat het vervoer van (ingrediënten voor) diervoeders voldoet aan de wettelijke voorschriften.

Uw sloop- en grondwerk verzorgen wij tot in de puntjes, waarbij we de uitvoering geheel in eigen hand houden. Machinale precisie-sloop behoort tot één van onze specialiteiten.

Recycling Kampen is officiële dealer van de Masterbloc. Deze herbruikbare betonblokken zijn
dankzij hun profilering goed stapelbaar. Ze worden gebruikt voor tijdelijke constructies omdat ze droog gestapeld worden (zonder mortel) en dus makkelijk demontabel zijn. Flexibel en duurzaam dus!