Algemene Voorwaarden en Aankondigingen


Door de werkzaamheden uit te voeren zoals afgesproken, verkrijgt Recycling Kampen met haar opdrachtgevers een langdurige relatie. Bij het sluiten van contracten wordt gebruik gemaakt van de opgestelde algemene voorwaarden die hieronder zichtbaar zijn.

Algemene voorwaarden Bouwafval Recycling Kampen

Algemene voorwaarden Recycling Kampen Containers & Transport

Leveringsvoorwaarden Recycling Kampen Vervoer

Acceptatiereglement & Algemene voorwaarden  Recycling Kampen Beheer

Productbladen

tariefwijziging 2019

vooraankondiging prijswijziging 2019

Let op: bij kleine hoeveelheden gelieve contant te betalen. Het minimum factuurbedrag is €25,-.