Mensen


Wij behandelen alle belanghebbenden op de manier waarop wij zelf behandeld willen worden. Wij houden rekening met individuen, waarbij cultuurverschillen ook in ogenschouw worden genomen. Wij maken ons niet schuldig aan welke vorm van medeplichtigheid op het gebied van mensenrechten. Klachten, hoe klein ook, worden ernstig genomen en zorgvuldig behandeld. Zij worden genoteerd en afgehandeld met dien verstande dat zij steeds als opbouwende kritiek worden beschouwd en dat het nemen van corrigerende maatregelen onmiddellijk wordt ingezet.

U kunt vertrouwen op Recycling Kampen. Zij weet goede chauffeurs aan zich te binden. De meesten werken al vele jaren voor ons bedrijf.

Zes chauffeurs zijn geridderd met een International Road Trade Transport Union diploma. Deze kwaliteiten hebben we nodig om een kwalitatief sterke en betrouwbare dienstverlening neer te zetten.

Samenwerkingsprojecten

Wij streven er naar -mede door onze houding en het horizontale organisatiemodel- medewerkers verantwoordelijkheid, ruimte en steun te geven zodat zij hun opmerkingsgave en creativiteit kunnen inzetten ten gunste van het bedrijf.

Een voorbeeld hiervan is dat we in samenwerking met Transport Logistiek Nederland, Smit Transport, de Kamer van Koophandel en de EVO de ontsluitingsproblematiek van het industrieterrein Haatland op de politieke agenda hebben gezet. Het resultaat is dat er inmiddels een op- en afrit is gerealiseerd van en naar Zwolle.

Veiligheid

Veiligheid vinden we belangrijk. Op onze vestiging hangt een AED. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een apparaat dat het hartritme weer op gang kan helpen. In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie kunnen er dus levens gered worden. Deze AED is beschikbaar voor iedereen; werknemers, bezoekers en passanten.

Containers voorzien we van netten om de veiligheid tijdens het transport te waarborgen. De netten zorgen ervoor dat de lading niet kan verschuiven.