Milieu


Wij streven er naar het bewerken, verwerken en inzamelen van bouw-, sloop- en bedrijfsafval te optimaliseren en waar mogelijk deze afvalstoffen weer als grondstof in te zetten in productieprocessen en bij infrastructurele werken. Verder beperken wij zoveel mogelijk milieubelastende activiteiten onder meer door aanpassingen in de bedrijfsvoering. Daarbij houden we ons constant op de hoogte van de ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van milieu.

Kantoor en werkplaats

Wij hebben een energiescan laten uitvoeren om na te gaan of wij nog verder energie kunnen besparen in onze bedrijfsvoering. Ons energieverbruik, zo blijkt uit de scan, is aan de lage kant vergeleken met soortgelijke bedrijven. Desondanks gaan we aan de slag om het energieverbruik op het kantoor verder terug te brengen. Dit gaan we doen door LED-verlichting en aanwezigheidsmelders aan te brengen. Ook zijn er de afgelopen jaren zonnepanelen geplaatst die ca. 600.000Kwh stroom oppleveren.

Brandveilig opslaan van afval

Recycling KampenWij hebben een aantal jaren bedrijfsafval opgeslagen, waaronder afval met veel kunststoffen. Kunststoffen kunnen brandgevaar opleveren. We namen uiteraard onze maatregelen om brand te voorkomen. De overheid controleerde daarbij geregeld op deze maatregelen.

Ondanks de getroffen maatregelen als het opslaan met tussenwanden, kleine partijen, rookverbod, blussers, het controleren van de partijen voor bedrijfssluiting en controle in de weekenden is het helaas twee maal voorgekomen dat er toch brand uitbrak.

Bij brand in een kunststof(afval) opslag komen echter grote hoeveelheden rook vrij die de veiligheid van burgers in het ‘effectgebied’ bedreigen. Doordat de brandweer ons bedrijf kent, kon de brand snel worden beheerst en heeft er geen branddoorslag en -overslag plaatsgevonden naar de houtopslag. Lees ook dit artikel van december 2023

Duurzaam MasterBloc

Recyling kampen masterblocMasterBloc -‘de legosteen’ onder de bouwmaterialen- is zeer geschikt voor het bouwen. Ook bedrijfshallen kunnen worden opgebouwd uit MasterBloc. De eerste bedrijfshal staat bij ons. Bouwwerken van MasterBloc kunnen eenvoudig worden verbouwd of gedemonteerd omdat er geen gebruik gemaakt wordt van specie. De MasterBloc kunnen daarna eenvoudig weer toegepast worden in andere werken. Het gebruik van MasterBloc is voor Recycling Kampen een belangrijk punt omdat zij als geen ander weet wat een verlies aan energie en hoogwaardige grondstoffen optreedt bij de sloop van gebouwen. MasterBloc is -als eerste onder de legostenen- KOMO gecertificeerd. Recycling Kampen staat dan ook als een blok achter dit flexibele en duurzame product.

Vervoer brandstofbesparing

Recylcling KampenTijdens het transport van stoffen en producten houden we het brandstofverbruik goed in de gaten. Brandstofbesparing leidt immers tot minder CO2 uitstoot. Vanuit de medewerkers kwam het idee om de logistiek van het ophalen van de afvalstoffen en het leveren van producten verder te optimaliseren. Op die manier wordt er nog efficiënter om gesprongen met mensuren en brandstoffen. Deze innovatie leidde tot een besparing van kilometers en brandstof.

De chauffeurs van Recycling Kampen hebben een cursus gevolgd in het Zuinige Rijden. Besparing van de brandstofkosten maar uiteraard ook veiliger rijden maken onder andere onderdeel uit van deze nascholing. Toepassing van het Zuinige Rijden heeft tevens geleidt tot een CO2 reductie.

Recycling Kampen doet een proef met het chiptunen van vrachtwagens. Chiptuning is het laten afstellen van je motormanagement door het optimaliseren van de data in de boordcomputer. Chippen heeft tot doel het vergroten van de efficiëntie, en dus de prestaties van de vrachtwagen. De voordelen zijn groot: het brandstofverbruik daalt hierdoor aanzienlijk.

Recycling Kampen rijdt sinds kort rond met lichtgewicht containers: lichter, met minder materiaal gefabriceerd maar toch een stevige constructie. Daardoor kunnen we per rit meer lading meenemen, zijn de lege containers lichter en besparen we op brandstof.

De banden van ons wagenpark moeten de juiste bandenspanning hebben, waarop de chauffeurs regelmatig controle uitvoeren. Het rijden met banden met een juiste bandenspanning, realiseert brandstofbesparing en dus CO2-reductie.

Daarnaast hanteren wij een actief brandstofmanagementbeleid dat is gebaseerd op het doorlopen van een continue verbeterproces. Door het monitoren van het brandstofverbruik inclusief terugkoppeling naar en bijsturing van de chauffeurs zijn besparingen gerealiseerd.