Pagina's

Grondbank Kampen

Grondbank Kampen


Grondbank Kampen biedt diensten aan zowel overheid en bedrijven als aan particulieren, juist ook voor kleine partijen grond.

Heeft u grond nodig? Of wilt u vrijgekomen grond afvoeren? Hiervoor kunt u terecht bij de Grondbank Kampen.

Grondbank Kampen accepteert en classificeert partijen grond op basis van milieuhygiënische kwaliteit. We stemmen grondstromen op elkaar af en actualiseren de grondbalans, het overzicht van te verwachten hoeveelheden vrijkomende en benodigde grond. Daarnaast verzorgen we de logistiek van grondstromen naar en van de depots.

Grondbank biedt uitkomst voor:

 • Kleine partijen, die worden geaccepteerd zonder dure AP04 keuring als op basis van voorinformatie blijkt dat de partij hoogstwaarschijnlijk zal voldoen aan een bepaalde kwaliteitsklasse. Na keuring als onderdeel van een grotere partij kan de grond weer toegepast worden.
 • Het tijdelijk vrijkomen van grond die u niet kunt opslaan, maar later weer wil toepassen in datzelfde werk.
 • Het zeer snel afvoeren van grond, dit kunnen we regelen binnen een halve dag of als het goed is afgesproken met onze acceptant zelfs per direct.
 • Grond met puin of andere bijvoegingen kan niet direct worden toegepast, de grondbank zeeft voor u de grond.
 • Op retourbasis hoogwaardige grondproducten zoals teelaarde en zand halen.

Grondmakelaar

Grondbank Kampen:

 • Bemiddelt bij de afzet van grond.
 • Stemt vraag en aanbod op elkaar af, op basis van milieuhygiënische en civieltechnische gegevens.
 • Neemt de registratie en controle over en zorgt daarmee voor een verantwoorde herbestemming van uw grond.

Advies

Grondbank Kampen:

 • Adviseert hoe om te gaan met vrijgekomen grond, partijkeuringen en grondonderzoek.
 • Levert coördinatie en de juiste begeleiding.

Kwaliteit

Grondbank Kampen werkt conform BRL 9335. De bedoeling van deze BRL is dat grond niet in kwaliteit achteruit gaat; niet gemengd wordt met vuilere grond en dat in een schoon gebied geen vuile grond wordt toegepast. Zo blijft schone grond schoon. Dit bereiken wij door de kwaliteit op de volgende kritische werkzaamheden aantoonbaar te bewaken:

 • Acceptatie van grond.
 • Beheersing op een tijdelijke opslagplaats; samenvoegen van partijen.
 • Transporteren naar de nieuwe bestemming.
 • Melden van de definitieve bestemming.

Grond aanmelden

Wilt u grond bij ons opslaan? Neem dan contact met ons op, telefonisch via 038-3323215 of 0521- 521930, of via e-mail naar info@recyclingkampen.nl